Contextueel Psychotherapeut

Image 1

“Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen,
het water vindt altijd een weg er omheen.”

Wat is contextuele therapie?

Een mens is een sociaal wezen.

Image 2

Ieder mens is verweven in een netwerk van relaties, waarvan het geven en ontvangen van passende zorg het dynamische kenmerk vormt. De context omvat zowel de huidige relaties, als die uit het verleden en in de toekomst.

Contextuele therapie is een stroming binnen de systeemtherapie die zich toelegt op de belangrijke realties in het leven van mensen. Het is een preventieve en herstellende manier van interveniëren in (gezins)relaties.

Het doel

Het doel van de contextuele therapie is om meer zicht te krijgen op deze relaties en de verbondenheid van deze relaties. Het is een zoektocht om de rechtvaardigheid in relaties te verbeteren opdat men terug tot meer verbondenheid kan komen. Dit geeft je als persoon autonomie, werkelijke vrijheid!

Psychotherapie heeft verder als doel voorwaarden te scheppen om de mens inzicht te laten krijgen in de oorzaken van zijn `niet goed functioneren` en zodoende zijn oorspronkelijke `IK` te herontdekken.

Wanneer zet ik de stap?

Image

Jij of iemand uit je omgeving kan geconfronteerd worden met situaties waar men niet tegen opgewassen is: stress, een depressie, kwaadheid, angst, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, een plots overlijden... een gebeurtenis die je dagelijks leven plots onderuit haalt.

Moeilijkheden, pijn en verdriet zijn een deel van het leven. Afhankelijk van de manier waarop we met deze emoties omgaan, wordt bepaald hoe wij in het leven staan. Soms zijn er onverwerkte trauma’s die aan de basis liggen en je belemmeren in je functioneren en in je contact met anderen. Je bent niet meer bereikbaar....

Je voelt je als persoon heel onrustig, verdrietig, lusteloos, en vooral éénzaam, je voelt je alleen met je probleem... Je bent niet (meer) in staat om je problemen zelfstandig aan te pakken of op te lossen. Je zit vast met jezelf en je omgeving, je hebt het gevoel dat niemand je nog kan helpen of naar je wil luisteren.

Therapie kan jou misschien helpen je terug op de juiste sporen te zetten naar een normaal leven, een leven waarin je zelf opnieuw de touwtjes in handen neemt...

Psychotherapie is curatief ingesteld. Er is sprake van een probleem en het doel is het probleem dragelijk/ leefbaar te maken. Indien mogelijk wordt er een oplossing geboden. Het doel is echter om handvaten aan te reiken om opnieuw zelfstandig aan de slag te gaan.

Verloop van het therapeutisch proces

Vooreerst vind ik het belangrijk om zorgvuldig naar jou te luisteren wat je vertelt, zonder daarbij een oordeel te vellen. Ik neem graag uitgebreid de tijd voor jouw verhaal. Je bent wie je bent en je moet weten dat er in de therapieruimte niet gepresteerd moet worden of aan een norm voldaan moet worden. Je kan op een vertrouwelijke basis en zonder schaamte uw verhaal vertellen.

Bij aanvang van de therapie wordt er steeds gestart met een intakegesprek. Dit is bedoeld om elkaar beter te leren kennen en een beeld te krijgen van de blokkade die je belemmert in je dagdagelijkse activiteiten. Tijdens de gesprekken die volgen, tracht ik meer inzicht te krijgen in de oorzaak van uw problemen/ blokkades. Het doel van de therapie is u terug naar een toestand van rust te brengen waarbij je balans terug in evenwicht is. Het is zoeken naar een manier van leven waarbij het voor u opnieuw mogelijk is om zelfstandig te leren omgaan met uw problemen.

Dialoog staat hierbij centraal. De focus wordt gelegd op de innerlijke dialoog, de dialoog in de therapeutische relatie en op de dialoog met de omgeving en context.

Samen met de cliënt wordt er nadien gekeken naar zijn/ haar omgeving. Ik tracht hierbij losse fragmenten weer samen te leggen. Zo proberen we nieuwe inzichten te crëeren. We zoeken naar de betekenis van de onrust, verdriet, ongenoegen en pijn. Het is niet de bedoeling om oplossingen aan te reiken, maar om de persoon handvaten en nieuwe inzichten aan te bieden waarop een nieuwe start mogelijk is.

We zoeken samen naar een manier van werken en naar een techniek die bij je past als persoon.

Voor wie?

Een aanbod op maat.

Ik richt me zowel tot kinderen, jongeren, volwassenen, koppels als gezinnen.

In eerste instantie gaat het om individuele gesprekstherapie.

In een later stadium kan het wenselijk zijn om betekenisvolle anderen uit je context te betrekken in de therapie.

Probleemgebieden

 • Angststoornissen
 • Depressie
 • Echtscheidingsproblematiek
 • Hechtingsproblemen
 • Identiteitsproblemen
 • Icestverwerking
 • Psychosomatische klachten
 • Relationele problemen
 • Rouwverwerking
 • Traumaverwerking
 • Verslavingsproblematiek

Agenda

U kan alle dagen telefonisch een afspraak maken, liefst na 17uur. Therapie is mogelijk op de volgende dagen, met uitzondering mogelijk indien dringend:

 • Maandag van 9u tot 18u
 • Dinsdagavond van 18u30 tot 21u
 • Vrijdagavond van 18u30 tot 21u
 • Zaterdagvoormiddag van 9u tot 13u

Kostprijs

 • 35 euro voor een individu ( 50min )
 • 50 euro voor koppels ( 1 uur )
 • 60 euro voor gezinnen ( 1 uur )

Gelieve uw polissen te raadplegen voor een eventuele terugbetaling. Bepaalde verzekeringen of hospitalisaties komen tussen bij therapiesessies.

Voor kinderen onder de 18 jaar kan u beroep doen op de mutualiteit voor een eventuele terugbetaling.

Wie ben ik?

 • Naam: Lynn Vande Putte
 • Geboortedatum: 2 april 1981
 • Woonplaats: Drongen

Diploma:

 • maatschappelijk werk (Hoge school Gent)
 • contextuele psychotherapeute (vspw Balans Gent)

Loopbaan:

Ik ben mijn loopbaan begonnen als dienstverantwoordelijke voor de dienst opvanggezinnen ‘Reddie Teddy’ te Gent. Ik diende in te staan voor de individuele begeleiding en opleiding van de onthaalouders binnen een bepaalde regio. Nadien startte ik mijn loopbaan binnen FOD Justitie, meer bepaald het gevangeniswezen.

Ik heb mijn ervaring te danken aan mijn werk als maatschappelijk assistente in de gevangenissen van Antwerpen en Brugge. Vooreerst heb ik gewerkt als experte in de gevangenis van Antwerpen. Aldaar stond ik in voor de (crisis)opvang, onthaal, advisering en begeleiding van gedetineerden. Momenteel werk ik, ondertussen meer dan 3 jaar, in het zorgteam van de afdeling Hoge veiligheid (AIBV). Dit is een multidisciplinair team die instaat voor de dagelijkse zorg van de gedetineerden die er verblijven. Het doel van deze afdeling is om de gedetineerden, die er geplaatst zijn omwille van hun agressieproblematiek, opnieuw regimeklaar te maken voor een overplaasting naar een andere gevangenis binnen een normaal regime. Later kreeg ik er ook de verantwoordelijkheid over de drugvrije afdeling van de gevangenis van Brugge. Ik sta er dagelijks in voor de therapeutische begeleiding van de gedetineerden.

Sinds kort ben ik op zelfstandige basis mijn praktijk TheraLynn gestart. Dit als contextuele psychotherapeute.

Erkende opleiding

Bij de Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeeminterventie: BVRGS

www.bvrgs.be

Contacteer mij

TheraLynn

Vande Putte Lynn,
Gaverlandstraat 58,
9031 Drongen,
Tel: 0477 50 83 19
E-mail: info@theralynn.be

.